Łukasz Mastalski

BDO – BAZA DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH ORAZ O GOSPODARCE ODPADAMI

BDO JAKO OBOWIĄZKOWY REJESTR PRZY GOSPODAROWANIU ODPADAMI

Sprawdź, czy Twoja firma podlega obowiązkowi rejestracji w BDO!

Łukasz Mastalski

Walka o czystsze środowisko, czyli kolejne obowiązki przedsiębiorców.

 

Mając na uwadze dbanie o środowisko i otoczenie, w których żyjemy często myślimy o segregacji odpadów, oszczędzaniu wody, czy prądu.

Jedną z metod dbania o środowisko oraz prawidłowego gospodarowania odpadami różnego pochodzenia w kontekście prowadzenia firmy (małej, czy dużej) jest przepis, który wprowadza obowiązek rejestrowania się do bazy na platformie BDO prowadzonej przez marszałków województw, a pod patronatem Ministerstwa Środowiska.

Kto jest wytwórcą odpadów? – definicja:

„Poprzez wytwórcę odpadów rozumie się każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów. Wytwórcą odpadów jest również każdy, kto wytwarza odpady w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej”

Oznacza to, że rejestracji mogą podlegać także jednoosobowe działalności gospodarcze!

Kto podlega obowiązkowi rejestracji do BDO? 

 • wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów
 • wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, oleje, smary, opony, pojazdy, baterie, akumulatory, sprzęt elektroniczny
 • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań
 

Przykładowe podmioty, które ze względu na swoją działalność wytwarzają odpady, a w związku z tym mają obowiązek rejestracji w BDO:

 • sklepy spożywcze,
 • sklepy wielkopowierzchniowe,
 • firmy budowlane, remontowe,
 • gabinety lekarskie,
 • gabinety stomatologiczne,
 • gabinety kosmetyczne,
 • zakłady fryzjerskie,
 • producenci baterii i akumulatorów,
 • producenci pojazdów,
 • producenci opakowań,
 • producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach,
 • rolnicy powyżej 75 ha ziemi,
 • warsztaty samochodowe,
 • warsztaty rzemieślnicze,
 • zakłady produkcyjne,
 • prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.

 

Czy Twoja firma podlega obowiązkowi rejestracji w BDO?

Przedstawiamy link do ankiety gdzie możesz to sprawdzić: https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/

Jest to poglądowa ankieta, która w żaden sposób nie jest wiążąca! 

Jeżeli nie jesteś pewien, czy podlegasz obowiązkowi rejestracji wszelkie informacje uzyskasz w Urzędzie Marszałkowskim, któremu podlegasz względem miejsca zamieszkania lub siedziby firmy!

Link do strony głównej Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach Oraz o Gospodarce Odpadami:

https://bdo.mos.gov.pl/

Do kiedy należy się rejestrować w BDO?:

Obowiązek rejestracji w BDO występuje do 31 grudnia 2019 roku!!!

Jakie kary grożą przedsiębiorcą za niedopełnienie obowiązku rejestracji?:

 • za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – kara aresztu albo grzywny
 • za brak wniosku o wpis do rejestru/o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie
  z rejestru albo złożenie wniosku niezgodny ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny
 • za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
 • za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku
  z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru-BDO – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
 • za transport odpadów bez wpisu do Rejestru-BDO – administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł
 

(źródło: https://bdo.mos.gov.pl/baza-wiedzy/jakie-groza-sankcje-karne-podmiotom-zobowiazanym-do-uzyskania-wpisu-do-rejestru-bdo-za-dzialanie-niezgodne-z-przepisami/ )

 

                      WAŻNE! 

Jeżeli nie jesteś pewien, czy Twoja firma podlega obowiązkowi rejestracji w BDO skontaktuj się z właściwym dla siebie Urzędem Marszałkowskim ! Tam uzyskasz odpowiednie informacje co do obowiązku rejestracji.

 

Podsumowując powyższy rejestr, można powiedzieć, że jest on z jednej strony dołożeniem kolejnego obowiązku dla przedsiębiorcy (jakby ich było mało). Natomiast z drugiej strony w naszym interesie jest dbanie o środowisko nie tylko patrząc lokalnie, ale także globalnie.

Pamiętajmy, że to od naszych działań i chęci zależy, czy będziemy żyć w czystym i przyjaznym dla nas i naszych dzieci środowisku, czy też będziemy przyglądać się biernie jak przyroda wokół nas zamienia się w wysypisko śmieci… Patrząc pod kontem prowadzenia własnej firmy czas najwyższy zdać sobie sprawę, że wszyscy produkujemy śmieci (nawet biuro rachunkowe;) w stopniu większym lub mniejszym. 

Tym jakże dającym do myślenia akcentem pozdrawiam Was i jeszcze raz zachęcam do dbania o środowisko:) Jak nie dla rządzących to dla samych siebie i najbliższych!

Jedna odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *