Łukasz Mastalski

Najczęściej zadawane pytania

Tarcza antykryzysowa

Najczęściej zadawane pytania 

Zespół Alltaxo:)

Wiele odpowiedzi – jeszcze więcej pytań i wątpliwości

Od czasu wprowadzenia tarczy antykryzysowej w związku z wystąpieniem epidemii COVID19 pojawiła się masa pytań.

Związane jest to z wieloma niejasnościami, ale cały czas powstają interpretacji oraz prowadzone są prace nad niedoskonałościami tarczy antykryzysowej.

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez naszych klientów.

Opracowane zostały przez cały zespół Alltaxo przy pomocy infolinii ZUS🙂

Pytania i odpowiedzi

  • Można skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS za okres marzec-maj 2020 – jeśli przychód działalności nie przekroczył kwoty 15 681,00 zł za miesiąc za który składany jest wniosek (np. składamy od miesiąca marca, więc podajemy kwotę przychodu za miesiąc marzec).

Tak, można jeśli są spełnione jednocześnie wszystkie warunki:

  • Wykonywałeś działalność pozarolnicza przed 1 lutego 2020 r. i opłacałeś składki na własne ubezpieczenia lub byłeś płatnikiem składek przed tą datą i zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r.
  • Gdy opłacasz składki wyłącznie na własne ubezpieczenia Twój przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł.
  • Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. (nie zawiesiłeś działalności) i przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe:

a) był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś  w miesiącu poprzedzającym,

b) nie przekroczył kwoty 15 595,74 zł,

  • Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r. i przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty 15 595,74 zł,
  • Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
  • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się tylko raz i jeżeli w miesiącu z który składa się wniosek spełnia się kryteria do zwolnienia ze składek ZUS to za następne miesiące, które obejmuje zwolnienie nie trzeba składać wniosków.

Można skorzystać z pomocy „Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek” wówczas składki ZUS zostają odroczone lub rozłożone na raty.

Nie, jest to kwota brutto, czyli kwota „na rękę”. Świadczenie dostaje się jednorazowo.

Nie, nie wlicza się. ZUS bierze pod uwagę ilość pracowników zgłoszonych do ubezpieczeń na dzień 29 luty 2020 r.

Napisz do nas na specjalnie utworzony do tego celu adres majlowy: pomoc.koronawirus@alltaxo.pl

Postaramy się pomóc:)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *