Bezzwrotna dotacja 5 tys. złotych dla firm

Tarcza 6.0 w „akcji”

Łukasz Mastalski

Od listopada Rząd planuje wdrożyć tarczę 6.0 zwaną dalej „Tarczą Branżową”

Jej założenie to dalsza pomoc dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji z powodu epidemii COVID19. Jedną z form pomocy będzie dotacja bezzwrotna w wysokości 5000 zł. 

Tarcza 6.0 rozszerza zakres firm uprawnionych do skorzystania z jej rozwiązań.

Skorzystać z niej będą mogły małe i mikrofirmy, które na dzień 30.09.2020 r. nie były zawieszone.

Aby otrzymać dotację przedsiębiorca będzie musiał wykazać spadek przychodów w październiku lub listopadzie wysokości 40% w porównaniu do października lub listopada w 2019 r.

Tak jak miało to miejsce w poprzedniej tarczy dotacji nie będzie trzeba zwracać pod warunkiem utrzymania działalności przez 3 miesiące od momentu uzyskania dotacji. 

Dodatkowym ważnym elementem ubiegania się o bezzwrotną dotację jest posiadanie w PKD firmy jednego z kodów. 

Wtedy to przedsiębiorca będzie mógł się ubiegać o dotację!

Poniżej przedstawiamy listę kodów PKD:

(Sprawdź, co to są kody PKD)

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży

47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach

47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach

56.10.A Restauracje

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

56.29.Z Pozostała działalność gastronomiczna

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z Produkcja filmów, nagrań wideo itp.

74.20.Z Działalność fotograficzna

77.21.Z Wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego i sportowego

82.30.Z Organizacja targów, wystaw i kongresów

85.51.Z Pozaszkolna edukacja sportowa

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D Działalność paramedyczna

90.01.Z Wystawianie przedstawień artystycznych

90.02.Z Wspomaganie przedstawień

93.11.Z Działalność obiektów sportowych

93.13.Z Działalność obiektów dotyczących poprawy kondycji fizycznej

93.19.Z Pozostała działalność sportowa

93.21.Z Działalność wesołych miasteczek

93.29.A Działalność pokojów zagadek

93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa

96.04.Z Działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej

Tarcza 6.0 jest kolejną jej odsłoną, ale należy pamiętać, że są one ustalane w bardzo szybkim tempie.  Powstaje przy tym dużo niewyjaśnionych i spornych kwestii. Przy korzystaniu z tego typu rozwiązaniach zalecana jest ostrożność i upewnienie się „u źródła”, czy aby na pewno dana firma jest uprawniona do korzystania  z tego typu pomocy. 

Jeżeli przedsiębiorca zawiesił działalność obejmującą okres 30.09.2020 r. nie będzie mógł skorzystać z rozwiązań tarczy 6.0!

Dotacja z Tarcza 6.0